[FIXED] Sửa lỗi bản cập nhật KB5034441 cho Windows 10

KB5034441 ERROR_INSTALL_FAILURE 0x80070643

BẢN CẬP NHẬT KB5034441 CÓ CHỨC NĂNG GÌ

Theo công bố từ Microsoft, bản cập nhật KB5034441 có chức năng vá lỗ hổng bảo mật có thể cho phép hacker và tin tặc vượt qua mã hóa Bitlocker bằng cách khai thác Windows Recovery Environment (WinRE).

NGUYÊN NHÂN KHÔNG THỂ CẬP NHẬT

Bản cập nhật KB5034441 yêu cầu tối thiểu 250MB dung lượng trống trong phân vùng phục hồi (Phân vùng Recovery). Nếu phân vùng Recovery không có đủ dung lượng trống, quá trình cập nhật này sẽ thất bại. Bạn sẽ nhận được thông báo lỗi như sau:

0x80070643 – ERROR_INSTALL_FAILURE

Hiểu một cách đơn giản là để cập nhật bản update KB5034441 thì phân vùng Recovery phải còn trống tối thiểu 250MB.

Vậy ta cần phải thêm ít nhất 250MB vào phân vùng Recovery.

Ghi chú: 250MB là con số tối thiểu. Bạn có thể thêm nhiều hơn tùy ý.

CÁC BƯỚC KHẮC PHỤC CHO BẢN CẬP NHẬT KB5034441

Lưu ý: Các bước dưới đây đều dành cho những người có kinh nghiệm và hiểu biết về máy tính. Nếu có bất cứ lỗi nào liên quan tới máy tính của bạn, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

1. Chạy CMD với quyền ADMIN


Hình 1: Command Prompt

2. Kiểm tra trạng thái WinRE

Chạy lệnh reagentc /info. Nếu WinRE được cài đặt, sẽ có “Windows RE location” có đường dẫn đến thư mục WinRE. (Xem Hình 3)

Ví dụ: Windows RE location: \\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition4\Recovery\WindowsRE

Ở đây, số 0 sau “harddisk” và số 4 sau “partition” chính là chỉ mục của ổ đĩa và phân vùng Recovery (Nơi WinRE được cài đặt).

Ghi chú: WinRE được cài đặt trong phân vùng Recovery (Partition 4). Mỗi máy tính sẽ có con số chỉ mục khác nhau. Bạn cần lưu ý làm chính xác nếu không sẽ bị lỗi.

3. Vô hiệu hóa WinRE

Chạy lệnh reagentc /disable để vô hiệu hóa WinRE

Hình 2: Trạng thái WinRE

4. Tạo 250MB trống từ phân vùng nằm cạnh phân vùng Recovery

Để thêm 250MB vào phân vùng Recovery bạn phải tạo ra 250MB trống từ phân vùng nằm cạnh phân vùng Recovery

Thực hiện như sau:

a) Chạy lệnh diskpart

Hình 3: DiskPart

b) Chạy lệnh list disk để xem danh sách ổ cứng.

c) Chạy lệnh select disk 0

Chú ý: Disk 0 là chỉ mục ổ cứng chứa hệ điều hành và cả phân vùng Recovery. Bạn nên rút USB và ổ cứng ngoài khỏi máy tính để tránh sự nhầm lẫn.

d) Chạy lệnh list part để xem danh sách các phân vùng (partition) của disk 0.

>Hình 4: ListDisk

Ở đây ta sẽ thấy Partition 4 là phân vùng Recovery và phía trên nó là Partition 3. Vậy Partition 3 sẽ là phân vùng nằm cạnh phân vùng Recovery.

e) Chạy lệnh select part 3 để chọn phân vùng nằm cạnh phân vùng Recovery

f) Chạy lệnh shrink desired=250 minimum=250 để tạo ra 250MB trống

Hình 5

g) Chạy lệnh select part 4 để chọn phân vùng Recovery

h) Xóa phân vùng Recovery cũ bằng lệnh delete partition override

5. Tạo phân vùng Recovery mới

Trước hết hãy xem ổ đĩa của bạn là định dạng GPT hay MBR.

Chạy lệnh list disk và xem trong cột GPT có dấu * không. Nếu có thì là GPT, nếu không là MBR. (Xem hình 4)

Nếu ổ đĩa của bạn là định dạng GPT:

Chạy lệnh: create partition primary id=de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac

Tiếp theo chạy lệnh: gpt attributes =0x8000000000000001

Nếu ổ đĩa của bạn là định dạng MBR:

Chạy lệnh: create partition primary id=27

Lưu ý: Không được chạy lệnh của định dạng khác. Nếu GPT thì chỉ chạy lệnh của GPT thôi nhé.

Hình 6

Sau khi tạo phân vùng phù hợp

Chạy lệnh format quick fs=ntfs label="Windows RE tools" để định dạng phân vùng Recovery

Hình 7: Định dạng phân vùng WinRE

6. Kiểm tra phân vùng Recovery đã được tạo

Chạy lệnh list vol

7. Thoát Diskpart

Chạy lệnh exit

8. Bật lại WinRE

Chạy lệnh reagentc /enable

Lưu ý: Bắt buộc phải bật lại WinRE. Nếu không sẽ bị lỗi.

9. Xem lại nơi cài đặt WinRE

Chạy lệnh reagentc /info

Hình 8: Kiểm tra lại WinRe

Bây giờ bạn có thể cập nhật lại bản KB5034441. 

Chắc chắn nó sẽ thành công. Chúc bạn may mắn
Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


Comments are closed.