Hướng dẫn cài đặt RRDTool 1.7.0

HOW TO INSTALL RRDTOOL 1.7.0 CENTOS

Hệ thống monitoring Nagios (kết hợp check_mk, pnp4nagios) sử dụng rrdtool để vẽ biểu đồ thông tin hệ thống.


Trong một trường hợp tôi tình cờ phát hiện graph theo dõi băng thông trên một vài interfaces bị lỗi không thể hiển thị:Sau khi kiểm tra, tôi đã fix lỗi thành công:

Nguyên nhân là do rrdtool v1.3.8 không tương thích với một vài tính năng trên Nagios core, check_mk core, pnp4nagio mới nhất.

Trong bài viết này, tôi chia sẻ các bước cài đặt rrdtool v1.7.0 (mới nhất).

Download rrdtool v1.7.0 : http://martybugs.net/linux/rrdtool/

Cài đặt các gói cần thiết: 

yum install glib

yum install cairo-devel libxml2-devel pango-devel pango libpng-devel freetype freetype-devel libart_lgpl-devel 

yum install perl-devel

yum install perl-CPAN./configure --disable-tcl

----------------------------------------------------------------

Config is DONE!

          With MMAP IO: yes

          With Locking: yes

       Build rrd_graph: yes

     Build rrd_restore: yes

       Static programs: no

          Perl Modules: perl-piped perl-shared

           Perl Binary: /usr/bin/perl

          Perl Version: 5.10.1

          Perl Options: PREFIX=/opt/rrdtool-1.7.0 INSTALL_BASE= LIB=/opt/rrdtool-1.7.0/lib/perl/5.10.1

          Ruby Modules:

           Ruby Binary: no

          Ruby Options: sitedir=/opt/rrdtool-1.7.0/lib/ruby

    Build Lua Bindings: no

    Build Tcl Bindings: no

 Build Python Bindings: no

        Build examples: yes

       Build rrdcached: yes

          Build rrdcgi: yes

       Build librrd MT: yes

           Use gettext: yes

           With libDBI: no

         With librados: no

          With libwrap: no

      With systemd dir:

             Libraries: -lpng -lm  -lglib-2.0   -lpangocairo-1.0 -lpango-1.0 -lcairo -lgobject-2.0 -lgmodule-2.0 -lgthread-2.0 -lrt -lglib-2.0   -lxml2

Type 'make' to compile the software and use 'make install' to

install everything to: /opt/rrdtool-1.7.0.

       ... that wishlist is NO JOKE. If you find RRDtool useful

make me happy. Go to http://tobi.oetiker.ch/wish and

place an order.

                               -- Tobi Oetiker <tobi@oetiker.ch>

----------------------------------------------------------------
make

make install

ln -sf /opt/rrdtool-1.7.0/bin/rrdtool /usr/bin/rrdtool

ln -sf /opt/rrdtool-1.7.0/bin/rrdupdate /usr/bin/rrdupdate

ln -sf /opt/rrdtool-1.7.0/bin/rrdcgi /usr/bin/rrdcgi

make site-perl-install


----------------!

service nagios restart

service httpd restart

cmk -R 


http://blog.vnsysadmin.com/2017/06/how-to-install-rrdtool-170-centos.html
Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


1 comment :

  1. mình muốn có tài liệu hướng dẫn config switch cisco mong bạn chia sẻ ah

    ReplyDelete

Các bạn có thể viết lời nhận xét cho bài viết, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc sau:

» Các nhận xét/bình luận phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Viết bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng Anh. Nội dung viết không dấu sẽ bị xóa.
» Hãy để lại tên của bạn khi nhận xét/bình luận, để tôi có thể dễ dàng trả lời bạn khi cần.

Chúc các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.