Convert VMware Workstation Virtual Machine to ESXi Server

Di chuyển máy ảo từ VMware Workstation sang ESXi Server

Tiếp theo loạt bài Lab về vSphere 5:


Trong bài này, Tôi sẽ trình bày việc thực hiện chuyển máy ảo từ VMware Workstation sang ESXi server.

Đầu tiên, các bạn cần tải công cụ "VMware vCenter Converter Standalone Client" tại : http:// www.vmware.com/go/download-converter

Tiến hành cài đặt công cụ trên vào PC. Các bước cài đặt rất đơn giản nên tôi sẽ không trình bày ở đây.

Để việc chuyển đổi diễn ra thuận lợi, các bạn cần :

- Gỡ bỏ VMware Tools trên guest OS cần chuyển đổi. Sau khi chuyển đổi hoàn tất sẽ dùng vSphere Client để cài lại.
- Shutdown máy ảo cần chuyển đổi, gỡ tất cả các thiết bị như usb, iso file..
OK! Chuẩn bị thế thôi, giờ thì bắt đầu!

Di chuyển máy ảo từ VMware Workstation sang VMware ESXi server

- Chạy VMware vCenter Converter Standalone :


Nhấn Login

- Màn hình chính của công cụ


Như các bạn đã thấy ở màn hình trên, công cụ này có thể chuyển đổi được nhiều định dạng máy ảo khác nhau, kể cả chuyển đổi từ máy thật.

- Lựa chọn nguồn chuyển đổi


Tôi chọn chuyển đổi từ VMware Workstation, chuyển đổi máy ảo XP Professinal.
Nhấn vào "View source details để xem thêm thông tin về máy XP cần chuyển đổi


- Chọn địa chỉ đích sẽ chuyển sang ( ESXi server)


Gõ thông tin của ESXi server.

- Đặt tên cho máy ảo sẽ chuyển qua.


Để mặc định, nhấn NEXT.

- Chọn Datastore sẽ lưu trữ máy ảo


Ở đây, Tôi chọn lưu trữ trên hệ thống SAN ^^!
Nhấn NEXT.

- Các thông tin cấu hình cho máy ảo XP

Nhấn NEXT.

- Xem lại các thông số lần cuối

Nhấn Finish

- Quá trình chuyển đổi đang chạy- Hoàn tất rồi :D


- Kết quả :

ESXi server trước khi di chuyển máy ảo XP vào


Sau khi di chuyển máy ảo XP vào và bật máy ảo lên.


- Chạy ngon lành cành đào :D


---
Bài viết đến đây kết thúc.


Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


Comments are closed.