CCNA LAB - 3.2 Point-to-Point Protocol (PPP) – CHAP

                                                                           Download


LAB 3-2: Point-to-Point Protocol (PPP) – CHAP

You are the Network Administrator at Ranet, and have to config both router Ranet-BR1 and
Ranet-BR2 to allow the connection between Host1 and Host2 via PPP link as below:
(Use Console for config each router)

1. Enable and set IP address on Lan interface for each router to be the last assignable
IP address in its own subnet.

2. Enable and set IP address on interface s0/0/0 on Ranet-BR1 to be the first
assignable IP in network 172.20.1.232/29

3. Enable and set IP address on interface s0/0/0 on Ranet-BR2 to be the last
assignable IP in the same network. Don’t forget to set clock rate at 64 kbps due
to this is the DCE.

4. Set encapsulation on this link to be PPP and use username as the device’s hostname (no
need for password) by using CHAP as authentication protocol

If everything is done, Host1 has to be able to
connect with Host2.
----------------------- The End -------------------

Solution


Ranet-BR1 config:
(copy & paste these commands to Ranet-BR1 router)

en conf t int fa0/0
no sh
ip add 172.20.1.206 255.255.255.240
int s0/0/0
no sh
ip add 172.20.1.233 255.255.255.248
encapsulation ppp
ppp authentication chap
exit
username Ranet-BR2
exit
copy run start

Ranet-BR2 config:
(copy & paste these commands to Ranet-BR2 router)
 
en
conf t
int fa0/0
no sh
ip add 172.20.1.230 255.255.255.248
int s0/0/0
no sh
clock rate 64000
ip add 172.20.1.238 255.255.255.248
encapsulation ppp
ppp authentication chap
exit
username Ranet-BR1
exit
copy run start
------------------------------------ End ----------------------------


You can download this solution here.
Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


Viết nhận xét

Các bạn có thể viết lời nhận xét cho bài viết, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc sau:

» Các nhận xét/bình luận phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Viết bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng Anh. Nội dung viết không dấu sẽ bị xóa.
» Hãy để lại tên của bạn khi nhận xét/bình luận, để tôi có thể dễ dàng trả lời bạn khi cần.

Chúc các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.