CCNA Lab – 1.1- Basic Config

                                                  
                                                 

LAB 1-1: Basic Configuration 

You are the Network Administrator at Ranet. 
We have just installed new router to be our gateway. 
You have to do the basic configuration via Console Terminal 
(PC-PT) as below: 
   1. Set hostname to be "RanetA" 
   2. Set enable secret to be "ranetenablepass" 
   3. Set console password to be "ranetconsolepass" 
   4. Set telnet password to be "ranettelnetpass" 
   5. Set IP address of interface Fastethernet 0/0 to 
      be the first address of network 10.0.0.0/30 
   6. Set IP address of interface Fastethernet 0/1 to 
      be 192.168.0.254/26 
   7. Both interface Fastethernet 0/0 and 0/1 must 
      be enable. 

   After these configuration, you should be able to 
   1. Ping to 10.0.0.2 from Ranet A 
   2. Telnet from Ranet PC to Ranet A by using IP 
      address 192.168.0.254 and telnet password 
      as above.

=========== The End ===================


Solution:  
 
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname RanetA
RanetA(config)#enable secret ranetenablepass
RanetA(config)#line con 0
RanetA(config-line)#password ranetconsolepass
RanetA(config-line)#login
RanetA(config-line)#line vty 0 4
RanetA(config-line)#password ranettelnetpass
RanetA(config-line)#login
RanetA(config-line)#int fa0/0

RanetA(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
RanetA(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.252
RanetA(config-if)#int fa0/1
RanetA(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
RanetA(config-if)#ip add 192.168.0.254 255.255.255.192
RanetA(config-if)#
RanetA#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
RanetA#copy run start
Building configuration...
RT-CNA-003-L11
[OK]
RanetA#ping 10.0.0.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 2/3/5 ms

RanetA#
Telnet from Ranet PC to Ranet A router:
(Click to Ranet PC  ---> Desktop Tab -->Command Prompt)

Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>telnet 192.168.0.254
Trying 192.168.0.254 ...Open

User Access Verification

Password: ranettelnetpass

RanetA> 

download

Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


Viết nhận xét

Các bạn có thể viết lời nhận xét cho bài viết, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc sau:

» Các nhận xét/bình luận phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Viết bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng Anh. Nội dung viết không dấu sẽ bị xóa.
» Hãy để lại tên của bạn khi nhận xét/bình luận, để tôi có thể dễ dàng trả lời bạn khi cần.

Chúc các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.