CCNA Lab -1.2 IPv4 addressing
LAB 1-2: IPv4 Addressing

You are the network administrator at Ranet, and
have to config the router “Ranet-BR” via Console
Terminal as below:

1. enable interface Se0/0/0 and set IP address
/Subnet Mask that can connect with router
“Ranter-HQ” at 192.168.0.254/30

2. enable interface Se0/1/0 and set IP address
/Subnet Mask that can connect with router
“Ranter-BR1-1″ at 192.168.0.30/30

3. The Headquater has given IP address
range 192.168.0.0/27 for the network
behind our router, then you have to:

     3.1 enable interface Fa0/0 and set
     IP address/Subnet Mask to be the
     last IP of this subnet that has
     10 host as members.

    3.2 enable interface Fa0/1 and set
    IP address/Subnet Mask to be the
    last IP of this subnet that has
    5 host as members.

   3.3 Set IP address/Subnet Mark of Host1
   in each LAN to be the first IP of its
   own subnet, and set IP of gateway also
If the configuration is correct, Host1 in each subnet
must be able to ping to Ranet Server at 192.168.0.33

 ============= The End ===================

Solution:


192.168.0.0/27
*10 host:
int fa0/0 : 192.168.0.0/28  --- use last ip
*5 host:
int fa0/1 : 192.168.0.16/29 -- use last ip
------------------------------
int se0/0/0 : 192.168.0.254/30 -- use first ip
int se0/1/0: 192.168.0.30/30 -- use first ip

Ranet-BR router config:


Ranet-BR>en
Ranet-BR#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Ranet-BR(config)#int s0/0/0
Ranet-BR(config-if)#no sh
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
Ranet-BR(config-if)#ip add 192.168.0.253 255.255.255.252
Ranet-BR(config-if)#int s0/1/0
Ranet-BR(config-if)#no sh
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/0, changed state to up
Ranet-BR(config-if)#ip add 192.168.0.29 255.255.255.252
Ranet-BR(config-if)#int fa0/0
Ranet-BR(config-if)#no sh
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Ranet-BR(config-if)#ip add 192.168.0.14 255.255.255.240
Ranet-BR(config-if)#int fa0/1
Ranet-BR(config-if)#no sh
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up 2

Ranet-BR(config-if)#ip add 192.168.0.22 255.255.255.248
Ranet-BR(config-if)#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Ranet-BR#
Ranet-BR#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Ranet-BR#ping 192.168.0.254
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.254, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 4/5/6 ms
Ranet-BR#ping 192.168.0.30
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.30, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/3/5 ms
 Host1 in LAN1 :
IP Configuration

IP Address: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.240
Default Gateway: 192.168.0.14

click Desktop >  Command Prompt

Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 192.168.0.33
Pinging 192.168.0.33 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.33: bytes=32 time=12ms TTL=254
Reply from 192.168.0.33: bytes=32 time=13ms TTL=254 3 
Reply from 192.168.0.33: bytes=32 time=7ms TTL=254
Reply from 192.168.0.33: bytes=32 time=9ms TTL=254
Ping statistics for 192.168.0.33:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 7ms, Maximum = 13ms, Average = 10ms
PC>
Host1 in LAN2 :
IP Configuration

IP Address: 192.168.0.17
Subnet Mask: 255.255.255.248
Default Gateway: 192.168.0.22

click Desktop >  Command Prompt

Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>ping 192.168.0.33
Pinging 192.168.0.33 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.33: bytes=32 time=16ms TTL=254
Reply from 192.168.0.33: bytes=32 time=8ms TTL=254
Reply from 192.168.0.33: bytes=32 time=11ms TTL=254
Reply from 192.168.0.33: bytes=32 time=7ms TTL=254
Ping statistics for 192.168.0.33:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 7ms, Maximum = 16ms, Average = 10ms
PC> 
download


Good luck.

Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


1 comment :

  1. Bạn có thể hướng dẫn rõ hơn cách tìm ra last ip không?

    ReplyDelete

Các bạn có thể viết lời nhận xét cho bài viết, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc sau:

» Các nhận xét/bình luận phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Viết bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng Anh. Nội dung viết không dấu sẽ bị xóa.
» Hãy để lại tên của bạn khi nhận xét/bình luận, để tôi có thể dễ dàng trả lời bạn khi cần.

Chúc các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.