How to enable telnet server on Centos 5

TELNET (TELetype NETwork) is a network protocol used on the Internet or local area network LAN connections.

Telnetd is normally invoked by the internet server inetd or xinetd for requests to connect to the telnet port as indicated by the /etc/services file. Usaually telnet listen on port TCP port 23.

Telnet in is insecure protocol and it is recommended that you use ssh server. But some time you really need telnet then first install telnet server as according to version of Linux distribution.

Telnet server installation:

[root@lecuong ~]# yum install telnet-server

Configure telnet server:


The configuration file for telnet is /etc/xinetd.d/telnet. To enable telnet server you need to open this file and make sure disable = no read as disable = yes.

[root@lecuong ~]# vi /etc/xinetd.d/telnet

Alternately:

[root@lecuong ~]# chkconfig telnet on

To start telnet server type command:

[root@lecuong ~]# /etc/init.d/xinetd restart


Finish !!
Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


Viết nhận xét

Các bạn có thể viết lời nhận xét cho bài viết, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc sau:

» Các nhận xét/bình luận phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Viết bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng Anh. Nội dung viết không dấu sẽ bị xóa.
» Hãy để lại tên của bạn khi nhận xét/bình luận, để tôi có thể dễ dàng trả lời bạn khi cần.

Chúc các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.