Từng bước Tạo và Code lệnh một EA trên Mt4

Chào các bạn, bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và code lệnh cho một EA - robot trên MT4 mà trong một bài viết của bác Dương Huy đã hướng dẫn các bạn tạo EA tự động.

1. Bước thứ nhất:
Các bạn mở trình soạn thảo MetaEditor của Mt4.
Trên cửa sổ trình soạn thảo MetaEditor. Bạn Click vào mục “New” phái trên góc bên trái.Tại đây có các lựa chọn tương ứng các mục đích lập trình của bạn. Bạn chọn vào “Expert Advisor”. Chọn "Next" để tiếp tục.


Tiếp theo bạn đặt tên cho EA mà mình xây dựng. Tôi đặt tên cho EA là Example. Lưu ý các tham số phần Parameters sẽ thêm vào khi lập trình, bạn không cần quan tâm ở đây. Chọn "Next" để tiếp tục.


Chọn "Next" để tiếp tục.


Chọn "Next" để tiếp tục.


Chọn "Finish" lúc này chúng ta sẽ được một mẫu code chung.


2. Bước thứ hai:
Bây giờ công việc của chúng ta là tiến hành code các dòng lệnh với các thuật toán cho EA của mình vào trong mẫu code chung thu được ở trên.
Phương pháp giao dịch:
- Lệnh thực hiện dựa vào sự cắt nhau của Ema_8 và Ema_20.
- Kết hợp điều kiện yêu cầu của nến mà ở đó xảy ra sự giao cắt.
- Lệnh mua:
Ema_8 cắt từ dưới lên Ema_20.
+ Giá đóng cửa của nến xảy ra sự cắt nhau cao hơn giá mở cửa, và nằm phía trên 2/3 kích thước của nến.
+ Thân nến có kích thước tương đối.
- Lệnh bán:
Ema_8 cắt từ trên xuống Ema_20.
+ Giá đóng cửa của nến xảy ra sự cắt nhau thấp hơn giá mở cửa, và nằm phía dưới 1/3 kích thước của nến.
+ Thân nến có kích thước tương đối.

3. Bước thứ ba:
Trong code mẫu tự động tạo ra bởi trình soạn thảo chúng ta có các thành phần:
- Hàm khởi tạo Expert OnInt().
- Hàm kết thúc Expert Ondeint().
- Hàm void OnTick().
Ta thay hàm void OnTick() bằng hàm int start().
//--- đầu tiên ta tiến hành khai báo các biến---
int ticket, ticket_1; // giá trị phục vụ kiểm tra khi tiến hành đặt lệnh
double ma8_1, ma8_2; // giá trị đường tủng bình ma
double ma20_1, ma20_2;
double BarHigh3, BarLow3, BarSize3, BarClose3, BarOpen3; // giá trị nến mới đóng cửa
double atr; // giá trị sử dụng tính toán SL va TP
bool buy_condition = false, sell_condition = false; // điều kiện đặt lệnh
bool n01 = false, n11 = false, n21 = false; // điều kiện đặt 01 lệnh trên 01 nến
bool n02 = false, n12 = false, n22 = false; //
double Lots = 0.01; // khối lượng của lệnh

//---khởi tạo giá trị cho các biến
ma8_1 = iMA(NULL, 0, 8, 0, MODE_SMA, PRICE_MEDIAN, 1);
ma8_2 = iMA(NULL, 0, 8, 0, MODE_SMA, PRICE_MEDIAN, 2);
ma20_1 = iMA(NULL, 0, 20, 0, MODE_SMA, PRICE_MEDIAN, 1);
ma20_2 = iMA(NULL, 0, 20, 0, MODE_SMA, PRICE_MEDIAN, 2);

BarHigh3 = iHigh (Symbol(), 0, 1);
BarLow3 = iLow (Symbol(), 0, 1);
BarClose3 = iClose ( Symbol(), 0, 1);
BarOpen3 = iOpen( Symbol(),0,1);
BarSize3 = BarHigh3 - BarLow3;

atr = iATR (Symbol(), 0, 40, 1);

//-------xác định điều kiện cho đặt lệnh---------
//-------thuat toan dieu kien cho lenh buy------
if( ma8_2 < ma20_2 && ma8_1 > ma20_1 )
{
if ( BarClose3 > BarLow3 + 0.7*BarSize3 )
{
if ( BarSize3 > 0.6*atr )
{
buy_condition = true;
}
}
}
//------- thuat toan dieu kien lenh sell------
if( ma8_2 > ma20_2 && ma8_1 < ma20_1 )
{
if ( BarClose3 < BarLow3 + 0.3*BarSize3 )
{
if ( BarSize3 > 0.6*atr )
{
sell_condition = true;
}
}
}

//------- điều kiện đặt 01 lệnh trên 01 nến cho mỗi cặp------
int total = OrdersTotal();
for ( int pos = 0; pos <= total; pos++ )
{
if ( OrderSelect( pos, SELECT_BY_POS ) == true )
{
//----------------------lenh thuc hien khac ngay-----------------------------------
if ( OrderSymbol() == "AUDUSD" && (TimeDay(TimeCurrent()) != TimeDay (OrderOpenTime())) )
{
if ( OrderType() == OP_BUY )
n01 = true;
if ( OrderType() == OP_SELL )
n11 = true;
}

if ( OrderSymbol() == "EURUSD" && (TimeDay(TimeCurrent()) != TimeDay (OrderOpenTime())) )
{
if ( OrderType() == OP_BUY )
n02 = true;
if ( OrderType() == OP_SELL )
n12 = true;
}

//--------------------lenh thuc hien cung ngay------------------------------------------
if ( OrderSymbol() == "AUDUSD" && (TimeDay(TimeCurrent()) == TimeDay (OrderOpenTime())) )
{
n21 = true;
}

if ( OrderSymbol() == "EURUSD" && (TimeDay(TimeCurrent()) == TimeDay (OrderOpenTime())) )
{
n22 = true;
}
}
}

//------- đặt lệnh buy và sell-------------------------------------------------
if ( ( buy_condition == true && Symbol() == "AUDUSD" && n11 == false && n21 == false) ||
( buy_condition == true && Symbol() == "EURUSD" && n12 == false && n22 == false) )
{
if ( BarClose3 - BarLow3 < atr*1.5 )
{
ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask, 3, BarLow3 - 50*Point, Ask + (Ask - BarLow3 + 50*Point)*2.1,"My EA",1245,0,Green); // buy order place
}
else
{
ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask, 3, Ask - atr*1.5, Ask + atr*1.5*2.1,"My EA",1245,0,Green); // buy order pl
}

if(ticket>0)
{
if(OrderSelect(ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES))
{
Print("BUY order opened : ",OrderOpenPrice());
return (0);
}
}
else
{
Print("Error opening BUY order : ",GetLastError());
return(0);
}
}

Ta đã vừa code hoàn thành EA theo phương pháp giao dịch đơn giản là dựa vào sự cắt nhau của các đường trung bình giá kết hợp điều kiện giá đóng cửa của nến.
Các bạn chú ý, trong phần đặt lệnh "SendOrder" ta chia ra hai trường hợp dựa vào kích thước của nến so sánh với giá trị ATR. Tỉ lệ Reward/Risk là 2:1. EA giao dịch trên 2 cặp ngoại tệ là AUD/USD, EUR/USD.
Bây giờ công việc của ta sẽ là biên dịch để có được một EA giao dịch tự động.
Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


Viết nhận xét

Các bạn có thể viết lời nhận xét cho bài viết, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc sau:

» Các nhận xét/bình luận phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Viết bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng Anh. Nội dung viết không dấu sẽ bị xóa.
» Hãy để lại tên của bạn khi nhận xét/bình luận, để tôi có thể dễ dàng trả lời bạn khi cần.

Chúc các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.