VNSTAT - IMPORT/EXPORT DATA TO NEW SERVER

VNSTAT - KIỂM TRA, THEO DÕI BĂNG THÔNG CỦA MÁY CHỦ.


Do chuyển web qua server mới, và yêu cầu đặt là phải giữ lại dữ liệu theo dõi băng thông trên server cũ.

Việc này thực hiện khá đơn giản:

#systemctl stop vnstat

hoặc #service vnstat stop


(*) Copy /var/lib/vnstat/eth0 (server-old)  to server-new

#systemctl start vnstat
hoặc #service vnstat start

(*)Trường hợp 1: Nếu card mạng server cũ và server mới đều cùng tên là eth0 thì mọi việc xem như đã hoàn tất.
(*)Trường hợp 2: tên card mạng của 2 server khác nhau!

server-old: eth0
server-new: eth1

=> Thực hiện đổi tên card mạng trên server-new:

Change Network Interface Name:

Sửa eth1 thành eth0:

#vim /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

## cd etc/sysconfig/network-scripts/
# mv ifcfg-eth1 ifcfg-eth0

 Copy /var/lib/vnstat/eth0 (server-old)  to server-new

 #reboot

#ifconfig -a

Good luck. :)

http://blog.vnsysadmin.com/2017/05/vnstat-import-export-data-to-new-server.html
Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


Viết nhận xét

Các bạn có thể viết lời nhận xét cho bài viết, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc sau:

» Các nhận xét/bình luận phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Viết bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng Anh. Nội dung viết không dấu sẽ bị xóa.
» Hãy để lại tên của bạn khi nhận xét/bình luận, để tôi có thể dễ dàng trả lời bạn khi cần.

Chúc các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.