TOOL KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ PHÂN TÍCH DATABASE ORACLE MIỄN PHÍ

Tình cờ phát hiện ra cái tool để monitoring, healh check cơ sở dữ liệu Oracle hoàn toàn miễn phí & cực kỳ trực quan nên share luôn.

Tool này dùng cho Oracle DBAS và Colsultants, chú trọng vào việc phân tích performance.

Tính năng:

 • Instant access to important database views vital for DBAs and consultants
 • Retrieved data in Mumbai can be slices and dices in various ways (sorting, filtering, grouping, group arithmetic, etc.)
 • Visualization of data in graphs
 • SQL console window inducing support for bind variables
 • Executions plans for SQL statements from cursor cache, through EXPLAIN PLAN or through DBMS_XPLAN from the Mumbai SQL console window
 • Retrieve alert.log and trace files from the database server to Mumbai and process/analyze them there.
 • Start and stop 10046 traces for any session or process and trace the statements from your SQL console session with just a few clicks
 • Powerful 10046 trace file viewer if you need to dig into the details of a TKPROF or OraSRP report. OraSRP reports can be generated from within Mumbai.
 • Heap dump analyzer that aggregates data from trace files
 • Instant connections to DB server with RDP, putty or WinSCP
 • Run snapper from within Mumbai and let Mumbai visualize the data collected by snapper
 • Analyze Statspack or AWR data, e.g. to find interesting intervals for further analysis

Một vài hình ảnh:Download
version 3.1.1 (released September 21st, 2016)
Download 64-bit version
Download 32-bit version

Nice day!

http://blog.vnsysadmin.com/2017/04/giam-sat-phan-tich-database-oracle-mien-phi.htmlĐể bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


Viết nhận xét

Các bạn có thể viết lời nhận xét cho bài viết, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc sau:

» Các nhận xét/bình luận phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Viết bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng Anh. Nội dung viết không dấu sẽ bị xóa.
» Hãy để lại tên của bạn khi nhận xét/bình luận, để tôi có thể dễ dàng trả lời bạn khi cần.

Chúc các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.