VNSTAT - KIỂM TRA, THEO DÕI BĂNG THÔNG CỦA MÁY CHỦ.

Để kiểm tra cũng như theo dõi băng thông của máy chủ thì có rất nhiều cách. Nhưng tôi thường dùng VNSTAT để thực hiện.

Sau đây là các bước cài đặt vnstat nhanh trên Centos 6/7
Tải về và giải nén gói vnstat mới nhất (1.17)

cd /usr/src
wget http://humdi.net/vnstat/vnstat-1.17.tar.gz
tar zxvf vnstat-1.17.tar.gz

Đóng gói và cài đặt từ mã nguồn:

cd vnstat-1.17
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc && make && make install

Cấu hình dịch vụ cho phép vnstat chạy khi startup:

Centos 7:
cp -v examples/systemd/vnstat.service /etc/systemd/system/
systemctl enable vnstat
systemctl start vnstat

Centos 6:
cp -v examples/init.d/centos/vnstat /etc/init.d/
chkconfig vnstat on
service vnstat start

Kiểm tra dịch vụ vnstat đã chạy hay chưa?

pgrep -c vnstatd
1
hoặc: ps -ef|grep vnstat


Theo dõi băng thông:

#vnstat -h: xem băng thông theo giờ
#vnstat -d: xem băng thông theo ngày
#vnstat -w: xem băng thông theo tuần

#vnstat -m: xem băng thông theo tháng
#vnstat:    xem lưu lượng tất cả card mạngTrong đó:
RX bytes: Lượng băng thông vào.
 TX bytes: Lượng băng thông ra.

Xem lưu lượng sử dụng trực tiếp trên eth0:

vnstat -i eth0 -l Để xem lưu lượng sử dụng trong 5 giây, sử dụng lệnh sau:

# vnstat -i eth0 -tr

Ngoài ra, vnstat hỗ trợ xuất ra thông tin bằng hình ảnh sử dụng vnstati

Ví dụ xuất dữ liệu ra vnstat.png
mkdir /mnt/L-Data
vnstati -s -i eth0 -o /mnt/L-Data/vnstat.png
vnstati -vs -i eth0 -o /mnt/L-Data/vnstat.png

Tổng traffic bởi các card mạng:
vnstati -vs -i eth0+eth1 -o /mnt/L-Data/vnstat.png

Bài viết tiếp theo, tôi sẽ trình bày về việc sử dụng code php để hiển thị cái vnstat này. Một vài hình ảnh như sau:
http://blog.vnsysadmin.com/2017/03/vnstat-kiem-tra-theo-doi-bang-thong-cua-may-chu.html

Leave a comment

0 Comments.

Leave a Reply

Các bạn có thể viết lời nhận xét cho bài viết, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc sau:

» Các bài comment phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Viết bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng Anh. Các comment viết không dấu sẽ bị xóa.
» Hãy để lại tên của bạn khi comment, để tôi có thể dễ dàng trả lời comment của bạn khi cần.

Xin cảm ơn & chúc các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.