NETWORK ROUTING DIFFERENT TRAFFIC VIA DIFFERENT NETWORK INTERFACES

Hi all,

Hệ thống mạng công ty gồm 02 ISP khác nhau.
LAN: 10.0.0.0/24   - Gateway: 10.0.0.254    == mạng nội bộ
Wifi: 172.15.1.0/24  - Gateway: 172.15.1.254   == dành cho khách hàng
Trong trường hơp đặc biệt, tôi cần sử dụng mạng LAN cho việc truy xuất hệ thống nội bộ. Wifi cho việc truy cập internet (vì đường truyền mạnh ^^!)

Tôi cấu hình như sau:

Kiểm tra route table hiện tại

Windows:
route print
Linux:
ip route show

Có vài thông tin các bạn cần lưu ý:    Network Destination
    Netmask
    Gateway
    Interface
    Metric

Thêm thông tin routing

Windows:
route add 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 10.0.0.254
route add 0.0.0.0/0 172.15.1.254
or
route add 10.0.0.0/24 10.0.0.254
or
route add -p 10.0.0.0/24 10.0.0.254
thông số "-p" để lưu lại trong hệ thống, khởi động lại thì sẽ không mất thông tin route


Linux:

ip route add 10.0.0.0/8 via 10.0.0.254 dev eth1
ip route del 0.0.0.0/0 via 192.168.1.1 dev eth2

*eth1: mạng nội bộ
*eth2: mạng khách hàng

Để lưu thông tin route trên linux thì hơi khác một tí, cần thêm/sửa file
filename = route-cardname
#route-eth1:
10.0.0.0/24 via 10.0.0.254 dev eth1
#route-eth2:
172.15.1.0/24 via 172.15.1.254 dev eth2
--------------------------------- END ---------------------------------

Good luck.
Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


Viết nhận xét

Các bạn có thể viết lời nhận xét cho bài viết, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc sau:

» Các nhận xét/bình luận phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Viết bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng Anh. Nội dung viết không dấu sẽ bị xóa.
» Hãy để lại tên của bạn khi nhận xét/bình luận, để tôi có thể dễ dàng trả lời bạn khi cần.

Chúc các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.