Cài đặt Skype 4.2 trên Fedora 19

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cài đặt Skype 4.2 trên fedora 19. Các distro khác tương tự.

1.Chuyển sang quyền root

su -

2. Cài đặt thêm các gói cần thiết

$ yum install alsa-lib.i686 fontconfig.i686 freetype.i686 glib2.i686 libSM.i686 libXScrnSaver.i686 libXi.i686 libXrandr.i686 libXrender.i686 libXv.i686 libstdc++.i686 pulseaudio-libs.i686 qt.i686 qt-x11.i686 zlib.i686 qtwebkit.i686

3. Tải về gói Skype 4.2 Dynamic

$ cd /tmp
$ wget --trust-server-names http://www.skype.com/go/getskype-linux-dynamic

4. Tiến hành cài đặt Skype

$ mkdir /opt/skype
tar xvzf skype-4.2* -C /opt/skype --strip-components=1
cd /usr/lib
ln -s libtiff.so.3 /usr/lib/libtiff.so.4

Tạo shorcut cho skype:
ln -s /opt/skype/skype.desktop /usr/share/applications/skype.desktop
ln -s /opt/skype/icons/SkypeBlue_48x48.png /usr/share/icons/skype.png
ln -s /opt/skype/icons/SkypeBlue_48x48.png /usr/share/pixmaps/skype.png
touch /usr/bin/skype
chmod 755 /usr/bin/skype
Mở file /usr/bin/skype :
vi /usr/bin/skype
thêm nội dung sau vào:
#!/bin/sh
export SKYPE_HOME=”/opt/skype”
$SKYPE_HOME/skype –resources=$SKYPE_HOME $*

Việc cài đặt Skype đã hoàn tất.
Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


Viết nhận xét

Các bạn có thể viết lời nhận xét cho bài viết, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc sau:

» Các nhận xét/bình luận phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Viết bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng Anh. Nội dung viết không dấu sẽ bị xóa.
» Hãy để lại tên của bạn khi nhận xét/bình luận, để tôi có thể dễ dàng trả lời bạn khi cần.

Chúc các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.