CCNA LAB - 4.6 Access List


LAB 4-6: Access Control List (ACL)
You are the network administrator at Ranet, and have to config router Ranet-HQ to connect its LAN
to Branch network and Internet, and to config Access-List to control traffic as below:
(via its console)
1. Enable and set IP address on LAN interface to be the first assignable IP of this subnet.

2. Enable and set IP address on each serial interface to be the last assignable IP of its own subnet.

3. Set RIPv2 to be the router protocol on this router to exchange route with Ranet-BR

4. Set default route to allow the connection with internet.

5. Set access-list to prevent the connection from hosts in LAN as:
- allow only Admin-Host to telnet to Ranet-CoreSW (password: ranetpass)
- Not permit only User-Host1 to connect to any site in the internet.
- Any traffic beside these should be allow.

Remark: Use ACL no.100 only!, and use as short as possible to gain %Completion

Solution:


Ranet-HQ config:
(copy & paste these command below to Ranet-HQ)


en
conf t
int fa0/0
no sh
ip add 172.22.3.33 255.255.255.224
int s0/0/0
no sh
ip add 172.22.3.98 255.255.255.252
int s0/1/0
no sh
ip add 203.144.7.254 255.255.255.252
exit

router rip
version 2
network 172.22.0.0
no auto-summary
exit

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/1/0
access-list 100 deny tcp 172.22.3.52 0.0.0.3 host 172.22.3.90 eq 23
access-list 100 deny tcp host 172.22.3.53 any eq 80
access-list 100 permit ip any any
int fa0/0
ip access-group 100 in
 
Ranet-HQ#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
.

----------------------- The End ---------------------


Everything is OK.

You can view and download this solution here.Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


Viết nhận xét

Các bạn có thể viết lời nhận xét cho bài viết, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc sau:

» Các nhận xét/bình luận phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Viết bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng Anh. Nội dung viết không dấu sẽ bị xóa.
» Hãy để lại tên của bạn khi nhận xét/bình luận, để tôi có thể dễ dàng trả lời bạn khi cần.

Chúc các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.