CCNA LAB - 4.1 IP Routing - Static and Default Route


LAB 4-1: IP Routing – Static and Default Route

You are the network administrator at Ranet, and have to config the routers both Ranet-HQ and Ranet-BR to make the connection throughout Ranet network and with the Internet. So all you have to do are:
(Config via console of each router.)

1. Enable and set IP address on LAN interface of each router to be the last assignable IP of each subnet.

2. Enable serial interface on each router and set IP address on each interface as:

- s0/0/0 on Ranet-BR: last IP of 52.7.9.220/30
- s0/0/0 on Ranet-HQ: first IP of 52.7.9.220/30
- s0/1/0 on Ranet-HQ: last IP of 77.7.7.252/30
all serial interface use HDLC as encapsulation protocol and do not forget to set clock rate at 64 kbps on Ranet-BR side.

3. Set static route of each LAN on each router to let Host1 connect to Host2. (Use destination interface
instead of IP next hop.)

4. Set default route on each router to let both Host1 and Host2 be able to connect to the Online Server
(72.76.5.3) in the internet.

-------------------------------------- The End ----------------------------------------

Solution:

Ranet-HQ router config:
(copy & paste these commands to Ranet-HQ router)

en
conf t
int fa0/0
no sh
ip add 52.7.9.206 255.255.255.240
int s0/0/0
no sh
ip add 52.7.9.221 255.255.255.252
int s0/1/0
no sh
ip add 77.7.7.254 255.255.255.252
exit
ip route 52.7.9.208 255.255.255.248 se0/0/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/1/0


 Ranet-HQ#sh ip route 
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

52.0.0.0/28 is subnetted, 1 subnets
C 52.7.9.192 is directly connected, FastEthernet0/0
77.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 77.7.7.252 is directly connected, Serial0/1/0
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/1/0


Ranet-HQ#copy run start 
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Ranet-HQ#


Ranet-BR router config:
(copy & paste these commands to Ranet-BR router)

en
conf t
int fa0/0
no sh
ip add 52.7.9.214 255.255.255.248
int s0/0/0
no sh
clock rate 64000
ip add 52.7.9.222 255.255.255.252
exit
ip route 52.7.9.192 255.255.255.240 s0/0/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 se0/0/0
end
Ranet-BR#sh ip route 
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP 
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP 
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area 
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR 
P - periodic downloaded static route 

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0 

52.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 3 masks
S 52.7.9.192/28 is directly connected, Serial0/0/0 
C 52.7.9.208/29 is directly connected, FastEthernet0/0
C 52.7.9.220/30 is directly connected, Serial0/0/0 
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/0 
Ranet-BR#copy run start 
Destination filename [startup-config]?
Building configuration... 
[OK]
Ranet-BR# 


Now, everything is ok!!

------------------------------ The End --------------------------

You can download this solution here.Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


Viết nhận xét

Các bạn có thể viết lời nhận xét cho bài viết, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc sau:

» Các nhận xét/bình luận phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Viết bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng Anh. Nội dung viết không dấu sẽ bị xóa.
» Hãy để lại tên của bạn khi nhận xét/bình luận, để tôi có thể dễ dàng trả lời bạn khi cần.

Chúc các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.