CCNA LAB- 3.4 Frame Relay - Point to Point
LAB 3-4: Frame Relay – Point-to-Point (Subinterface)

You are the network administrator at Ranet Headquater, and have to configure the router “Ranet-HQ” to let Host1 connect with Host2, Host3 and Host4 as below:
(Use console to config this router.)

1. Enable and set IP address on LAN interface to be the first IP of this subnet.

2. Enable serial interface, and create subinterface with Frame-Relay setting as below:

- s0/0/0.2 for connect with Ranet-BR2, via DLCI 902
- s0/0/0.3 for connect with Ranet-BR3, via DLCI 903
- s0/0/0.4 for connect with Ranet-BR4, via DLCI 904

All subinterfaces use CISCO standard for both encapsulation and LMI, and set IP address to use the first IP in each subnet.

If everything is correct, Host1 should be able to connect
with Host2, Host3, and Host4.

Solution:

Ranet-HQ config:
(copy & paste these commands to Ranet-HQ router)

en
conf t
int fa0/0
no sh
ip add 172.20.8.1 255.255.255.240
int s0/0/0
no sh
encapsulation frame-relay
int s0/0/0.2 point-to-point
frame-relay interface-dlci 902
ip add 10.0.2.1 255.255.255.252
int s0/0/0.3 point-to-point
frame-relay interface-dlci 903
ip add 10.0.3.1 255.255.255.252
int s0/0/0.4 point-to-point
frame-relay interface-dlci 904
ip add 10.0.4.1 255.255.255.252
end

Ranet-HQ#sh frame-relay map
Serial0/0/0.2 (up): point-to-point dlci, dlci 902, broadcast, status defined, active
Serial0/0/0.3 (up): point-to-point dlci, dlci 903, broadcast, status defined, active
Serial0/0/0.4 (up): point-to-point dlci, dlci 904, broadcast, status defined, active

 Ranet-HQ#ping 172.20.8.30
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.20.8.30, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 4/9/12 ms
Ranet-HQ#ping 172.20.8.40
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.20.8.40, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 10/12/16 ms
Ranet-HQ#ping 172.20.8.60
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.20.8.60, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 11/12/13 ms
Ranet-HQ#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Ranet-HQ#


Everthing is ok!! Host1 should be able to connect with Host2, Host3, and Host4.

----------------------------------------  End -------------------------------------

You can download this solution here.Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


Viết nhận xét

Các bạn có thể viết lời nhận xét cho bài viết, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc sau:

» Các nhận xét/bình luận phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Viết bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng Anh. Nội dung viết không dấu sẽ bị xóa.
» Hãy để lại tên của bạn khi nhận xét/bình luận, để tôi có thể dễ dàng trả lời bạn khi cần.

Chúc các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.