CCNA LAB - 2.3 Spanning Tree Protocol (STP)


                                                                      Download


LAB 2-3: Spanning Tree Protocol (STP)

You are the Network Administrator of Ranet, and
would like:
    - Ranet-CoreSW to be the Root Bridge
    - Port Fa0/2 of Ranet-SW2 to be in the blocking state
Please config spanning-tree parameter on both
Ranet-CoreSW and Ranet-SW2 via its console to be
as the requirement above.

Remark: Use command to set priority as lowest/highest
as possible to gain the point (%Completion) for this
question.


----------------------------  The End ---------------------------


Solution


 Ranet Core-SW:


Ranet-CoreSW>en
Ranet-CoreSW#sh spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 0002.4A0B.19DB
Cost 4
Port 26(GigabitEthernet0/2)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 0090.216A.C001
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi0/1 Desg FWD 4 128.25 P2p
Gi0/2 Root FWD 4 128.26 P2p
Ranet-CoreSW#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Ranet-CoreSW(config)#spanning-tree vlan 1 root primary
Ranet-CoreSW(config)#
Ranet-CoreSW#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Ranet-CoreSW#sh spanning-tree
VLAN0001 2
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 24577
Address 0090.216A.C001
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 24577 (priority 24576 sys-id-ext 1)
Address 0090.216A.C001
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi0/1 Desg FWD 4 128.25 P2p
Gi0/2 Altn BLK 4 128.26 P2p
Ranet-CoreSW#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Ranet-CoreSW#

 Ranet SW3 :

Ranet-SW3>en
Ranet-SW3#sh spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 24577
Address 0090.216A.C001
Cost 4
Port 25(GigabitEthernet1/1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address 0002.4A0B.19DB
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi1/1 Root FWD 4 128.25 P2p
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
Ranet-SW3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Ranet-SW3(config)#spanning-tree vlan 1 priority ?
<0-61440> bridge priority in increments of 4096
Ranet-SW3(config)#spanning-tree vlan 1 priority 61440
Ranet-SW3(config)#
Ranet-SW3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Ranet-SW3#sh spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 24577
Address 0090.216A.C001
Cost 4
Port 25(GigabitEthernet1/1)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 61441 (priority 61440 sys-id-ext 1)
Address 0002.4A0B.19DB
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Gi1/1 Root FWD 4 128.25 P2p
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
Ranet-SW3#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Ranet-SW3#


------------------------------ End ----------------------------

You can download this solution here.Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


Viết nhận xét

Các bạn có thể viết lời nhận xét cho bài viết, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc sau:

» Các nhận xét/bình luận phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Viết bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng Anh. Nội dung viết không dấu sẽ bị xóa.
» Hãy để lại tên của bạn khi nhận xét/bình luận, để tôi có thể dễ dàng trả lời bạn khi cần.

Chúc các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.