CCNA Lab -1.3 IPv6 addressing


                                                                  Download

LAB 1-3: IPv6 Addressing 

You are the network administrator at Ranet, and 
have to config Ranet-HQ (via Console Terminal) for 
connection t use IPv6 as below: 
    1. set IPv6 address on interface Se0/0/0 to be 
       FEC0:78:0:1::2/64 
    2. set IPv6 address on interface Se0/1/0 to be 
       2001:21::2/48 
    3. Set IPv6 address on interface Fa0/0 to be the 
       gateway for Hosts in LAN as: 
          3.1 Set IPv6 Local address in EUI-64 that 
             has prefix to be FEC0:78:0:2::/64 
          3.2 Set IPv6 Global address in EUI-64 that 
             has prefix to be 2001:22::/48 

If the configuration above is done, 
    - Host1 will be able to connect with Ranet-BR. 
    - Host2 will be able to connect with ISP-Router.Solution:

Ranet-HQ router config:

Ranet-HQ>en
Ranet-HQ#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Ranet-HQ(config)#ipv6 unicast-routing
Ranet-HQ(config)#int s0/0/0
Ranet-HQ(config-if)#ipv6 add FEC0:78:0:1::2/64
Ranet-HQ(config-if)#no sh
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
Ranet-HQ(config-if)#int s0/1/0
Ranet-HQ(config-if)#no sh
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/0, changed state to up
Ranet-HQ(config-if)#ipv6 add 2001:21::2/48
Ranet-HQ(config-if)#int fa0/0
Ranet-HQ(config-if)#no sh
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
Ranet-HQ(config-if)#ipv6 add FEC0:78:0:2::/64 eui-64
Ranet-HQ(config-if)#ipv6 add 2001:22::/48 eui-64
Ranet-HQ(config-if)#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleRanet-HQ#
Ranet-HQ#copy run start
Destination filename [startup-config]? 2

Building configuration...
[OK]
Ranet-HQ#

----------------- End------------------

Now, Ping from Host1 to Ranet-BR and Host2 to ISP-Router is OK.

You can download this solution here

Nice day.


Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


Viết nhận xét

Các bạn có thể viết lời nhận xét cho bài viết, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc sau:

» Các nhận xét/bình luận phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Viết bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng Anh. Nội dung viết không dấu sẽ bị xóa.
» Hãy để lại tên của bạn khi nhận xét/bình luận, để tôi có thể dễ dàng trả lời bạn khi cần.

Chúc các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.