Game FaceBook & Proxy


HƯỚNG DẪN CHƠI GAME FB KHI SỬ DỤNG PROXY


ĐẶT VẤN ĐỀ:


1, Khi chúng ta vào FB thông qua proxy thì có tình trạng là 1 số game FB không load nổi.

2,Thực tế là những máy chủ game đó đều được đặt ở server riêng chứ không phải server của FB, họ chỉ là đối tác của FB, chạy game trên nền FB & sử dụng tài khoản FB chơi game mà thôi.

3, Đương nhiên là hiện tại thì chúng ta chỉ bị chặn tất cả các truy xuất tới máy chủ facebook.com chứ không bị chặn tới các máy chủ của Zynga.com hay Playfish.com

4, Bởi vậy chúng ta chỉ cần sử dụng proxy để thông qua đó mà truy xuất tới server facebook, còn các server game kia chúng ta sẽ lọc để truy xuất trực tiếp bằng chính IP của mình.

THỰC HIỆN

1. Yêu cầu trình duyệt: chỉ áp dụng cho Firefox, Flock, Palemoon
không áp dụng cho Opera, IE, Chrome

2. Ở đây tôi hướng dẫn trên Firefox với game của Playfish & Zynga
- Mở firefox

- Vào Tools\Options\Advanced\Network\Settings

- Tại dòng No proxy for: thêm dòng ,.zynga.com,. playfish vào cuối

- Ok\OK

=> Đã vào được game


DONE
Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


Comments are closed.