[Solved] File system error 16389

I have a LG DVD RW (supper multi - securDisc) from last year. It has worked well for burning data to
CDs and also for burning DVDs (directly from an application). It will also
read CDs and DVDs without a problem.Today, when i try burn a image to a bland DVD and get the following error "The inserted disc is NOT rewrittable!"


What is happening ???

I get the following error "Filesystem error 16389" when I try to create a new folder on the blank DVD-R disc.


 This error does not occur when I create a folder on a CD disc!!!

I have try two blank DVD & two DVD-RW ( on my laptop & Desktop ) but get the same error.

 Unfortunately, I found the problem
is that Windows XP
does not support writable DVD media ( from micrsoft suggest) .

 This is ridiculous !!!!!


Haizzz... I guess i have to use an application
such as Nero to write files to DVD+/-R.

And i was right!! ^_^
I think this infomation will be useful with you. :)
Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


Viết nhận xét

Các bạn có thể viết lời nhận xét cho bài viết, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc sau:

» Các nhận xét/bình luận phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Viết bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng Anh. Nội dung viết không dấu sẽ bị xóa.
» Hãy để lại tên của bạn khi nhận xét/bình luận, để tôi có thể dễ dàng trả lời bạn khi cần.

Chúc các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.