THIẾT LẬP MÔ HÌNH VPN (Gateway – Gateway)


Virtual Private Network (VPN) - Mạng riêng ảo là một công nghệ cho phép mở rộng phạm vi của các mạng LAN (Local Area Networks) mà không cần bất kì đường dây riêng nào.VPN được dùng để kết nối các chi nhánh phân tán về mặt địa lí thành một mạng duy nhất và cho phép sử dụng từ xa các chương trình ứng dụng dựa trên các dịch vụ trong công ty.

- Mô hình bài Lab như sau:

Highslide JS

Chúng ta có 4 máy :
    + Client1 , Server1 đặt tại Hà Nội
    +Client2, Server2 đặt tại Tp.HCM
Quy ước:
+Card Lan: nối giữa các máy trong nội bộ với nhau
+Card INTERNET: nối vào SW để ra internet
- Đặt địa chỉ IP cho các máy như sau:

Client1 : có 1 card mạng

Card LAN:

IP Address : 172.16.1.2

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : 172.16.1.1

Preferred DNS : để trống

SEVER1: sử dụng 2 card mạng

Card INTERNET:

IP Address : 192.168.1.1

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : 192.168.1.254

Preferred DNS : 210.245.24.20

Card LAN:

IP Address : 172.16.1.1

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : để trống

Preferred DNS : để trống

SERVER2:
Card INTERNET :

IP Address : 192.168.2.1

Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.2.200
Preferred DNS : 210.245.24.22

Card LAN :
IP Address : 172.16.2.1

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : để trống
Preferred DNS : để trống


Client2:

Card LAN:

IP Address : 172.16.2.2

Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : 172.16.2.1

Preferred DNS : để trống

-------------------------------------------------------------------------------
Các bước chuẩn bị đã xong, chúng ta bắt đầu thực hiện bài LAB nhé!

I• Cấu hình VPN trên máy server1

- B1: Tạo user account
User name: hanoi
Password: hanoi
Cho phép user hanoi có quyền Allow Access

Highslide JS
- B2: Mở Administrative Tools -> Routing and Remote Access, click chuột phải trên SERVER1 chọn  Configuring and Enable Routing and Remote Access

Highslide JS
- B3:  Cửa sổ Welcome to the Routing and Remote Access Server Setup Wizard--Next--cửa sổ Configuration ---> check vào ô Custom Configuration và Next:

Highslide JS
- B4:  Cửa sổ Custom Configuration và check vào các ô: VPN access, Demand-dial connections (user for branch office routing) và LAN routing --> Next--> Finish ---> Yes

Highslide JS
- B5: Cửa sổ Routing and Remote Access -- click chuột phải trên Network Interface --> chọn New Demand-dial Interface

Highslide JS
- B6:  Cửa sổ Welcome ,click Next ->cửa sổ Interface Name và nhập vào hanoi ---> Next
***lưu ý: Interface name bên này là username bên kia ! ( hồi đi học cũng hay lẫn lộn cái vụ này ! hehe...)

Highslide JS
- B7:  Cửa sổ Connection Type--- chọn Connect using virtual private networking (VPN) --> Next

Highslide JS
- B8:  Cửa sổ VPN Type, chọn Point to Point Tunneling (PPTP) ---> Next

Highslide JS

- B9:  Cửa sổ Destination Address và nhập vào Host name đã đăng ký hoặc gõ vào IP tĩnh (nếu có) ---> Next

Highslide JS
- B10:  Cửa sổ Protocols and Security để mặc định ---> Next

- B11:  Cửa sổ Static Routes for Remote Networks ---> Add


Highslide JS

- B12:  Cửa sổ Static Route và nhập các giá trị như hình -- OK --- Next

Highslide JS

- B13:  Cửa sổ Dial Out Credentials, nhập các thông tin như sau:

• User name : saigon

• Domain : để trống

• Password : saigon

• Confirm password : saigon

và chọn Next --- Finish

Highslide JS

- B14:  Routing and Remote Access ---> click chuột phải trên  SERVER1 -- chọn Properties -- qua tab IP --> chọn Static address pool và Add

Highslide JS
- B15:  Cửa sổ New Address Range và nhập các giá trị như hình vẽ --> OK và chọn OK

Highslide JS

- B16:  Cửa sổ Routing and Remote Access và click chuột phải trên SERVER1 --- All Tasks ---> Restart

Highslide JS

II•Cấu hình VPN trên máy SERVER2

- Lặp lại các bước của phần Cấu hình VPN trên máy SERVER1 cho máy SERVER2, thay đổi các thông tin sau:- Tại bước 1:

User name : saigon

Password : saigon
Cho phép user saigon có quyền Allow Access

- Tại bước 6 ( khai báo Interface )

Interface name: saigon

- Tại bước 12 (tạo Static Routes ) :

Interface : saigon

Destination : 172.16.1.0

Network mask : 255.255.255.0

Metric : 1

- Tại bước 13 (khai báo Dial Out Credentials ) :

User name : hanoi

Domain : (để trống)

Password : hanoi

Confirm password : hanoi- Tại bước 14
 ( tạo Static Address Pool ):

Start IP Address : 172.16.2.200

End IP Address : 172.16.2.220Đến đây mọi việc đã hoàn tất, hiện giờ 2 site Hà Nội và TP.HCM có thể truy xuất dữ liệu lẫn nhau được rồi đấy!
Chúc các bạn thực hiện thành công!!:)


Để bắt đầu tham gia Giao dịch tài chính:


Viết nhận xét

Các bạn có thể viết lời nhận xét cho bài viết, nhưng cần tuân thủ một số quy tắc sau:

» Các nhận xét/bình luận phải nghiêm túc, không dung tục, không spam.
» Nội dung phải liên quan tới chủ đề bài viết.
» Viết bằng tiếng việt có dấu hoặc tiếng Anh. Nội dung viết không dấu sẽ bị xóa.
» Hãy để lại tên của bạn khi nhận xét/bình luận, để tôi có thể dễ dàng trả lời bạn khi cần.

Chúc các bạn tìm được những kiến thức bổ ích khi tình cờ ghé thăm blog này.